avatar
Anh Nguyễn

Tư vấn giải pháp phần mềm cá nhân & doanh nghiệp

  • anhnguyen.info

  • ntaakasb

  • anhnguyen5891

  • anh.ban.dao

  • ntaakasb

Kỹ năng

UI/UX

Giao tiếp

Chịu áp lực

Tư duy

Chém gió

Đối phó

Tổ chức

Hứa lèo

Tên đầy đủ

Nguyễn Tuấn Anh


Email

anh120991@gmail.com


Điện thoại

0908589 347


Địa chỉ

Dĩ An, Bình Dương


Công ty

Nguyễn Thị Huỳnh, phường 8, quận Phú Nhuận

Lac Viet computing corporation

FSE

14/11/2022 - ?
JMED

Front-end Developer - Team lead

01/01/2021 - 01/07/2021
US Express

Backend Developer

01/09/2018 - 30/05/2019
Orient Commercial Joint Stock Bank (OCB)

Fulltask Developer - Product Owner

01/03/2021 - 30/04/2022
Nhat Cuong Software

Project Manager

16/07/2017 - 16/07/2018
FPT Telecom

Fulltask developer

16/03/2016 - 15/07/2017
Thai Viet Export-Import Company

Website, Marketing Manager

01/03/2014 - 16/03/2016

Dĩ An, Bình Dương       Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh